Logotypy Funduszy Unijnych

Projekt pn. „Kompetencje w branży budowlanej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 291 387,50 PLN
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS: 262 248,75 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez ukończenie szkolenia zawodowego wśród 90 (9K, 81M) osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem kompetencji, zamieszkujących na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego w okresie IV.2018 – VII.2019.

Główne rezultaty i produkty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:
- Liczba osób, które uzyskały kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 72 osoby.
- Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 90 osób.

Flaga Unii Europejskiej

Szkolenia
z branży budowlanej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia współfinansowane z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Rekrutacja na szkolenia prowadzona jest w sposób ciągły w okresie kwietnia 2018 r. do kwietnia 2019 r.!

Kryteria uczestnictwa w projekcie

 • osoby dorosłe, zainteresowanie z własnej inicjatywy podniesieniem kompetencji zawodowych,
 • osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą),
 • osoby w wieku aktywności zawodowej lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia.

Uzyskaj odpowiednie kwalifikacje

Głównym celem prowadzonych szkoleń jest zwiększenie teoretycznej i praktycznej wiedzy poprzez ukończenie szkolenia zawodowego i nabycie lub podwyższenie kompetencji w zawodach branży budowlanej, tj.:
 • pomocnik w pracach murarsko – tynkarskich,
 • podstawy ślusarstwa w branży budowlanej,
 • asystent przedstawiciela handlowego w branży budowlanej.

Znajdź odpowiednią pracę dla siebie

Ukończenie szkolenia zawodowego i podniesienie kompetencji pozwoli na znalezienie pracy w branży budowlanej. Ponadto wpłynie na stabilność zatrudnienia, awans zawodowy, możliwość zmiany dotychczasowego stanowiska pracy oraz wypełni lukę kompetencyjną pomiędzy uczestnikami rynku pracy a potrzebami pracodawców.

Pomożemy Ci zdobyć odpowiednie doświadczenie

Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu kompetencji zawodowych osób dorosłych pracujących w branży budowlanej. Zmieniające się warunki, potrzeby pracodawców oraz sytuacja na rynku pracy determinują konieczność stałego podnoszenia poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych również po zakończeniu kształcenia na poziomie szkoły. Szkolenia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów - wykładowców, którzy zadbają o to, żeby kompetencje nabyte przez uczestników szkolenia były dostosowane do potrzeb przedsiębiorców.

Szczegóły szkolenia

Realizacja szkoleń zawodowych wynika z potrzeb branży budowlanej. Szkolenia zorganizowane będą dla grup 10 - osobowych. Jedno spotkanie trwać będzie 6 godzin lekcyjnych, łącznie 120 godzin na grupę. Szkolenia będą odbywały się średnio jeden lub dwa razy w tygodniu, w zależności od dyspozycyjności grupy:

 1. Pomocnik w pracach murarsko tynkarskich: 6 grup 10 os.(60 os.), łącznie 120 h/grupa, część teoretyczna (24h), praktyczna (96 h);
 2. Podstawy ślusarstwa w branży budowlanej: 2 grupy 10 os. (20 os.), łącznie 120h/grupa, część teoretyczną (36 h), praktyczna (84h).
 3. Asystent przedstawiciela handlowego w branży budowlanej: 1 grupa 10 os., łącznie 110h/grupa, część teoretyczna (68h), praktyczna (42h).

Szkolenie zakończy się przystąpieniem do egzaminu a po jego zdaniu, zdobyciem dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje. Szkolenia prowadzone będą według harmonogramu realizacji projektu w okresie od kwietnia 2018 do lipca 2019.

Zajęcia przeniesione z dnia 01.06.2019 ( sobota ) na 30.05.2019 ( czwartek ), godziny zajęć bez zmian .

Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w szkoleniach

 • atrakcyjne materiały szkoleniowe (zajęcie teoretyczne),
 • ubranie robocze (zajęcie praktyczne),
 • możliwość skorzystania z przerwy kawowej (koszt pokrywa Organizator),
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • badania lekarskie

Co trzeba zrobić by otrzymać bezpłatne wsparcie?

1. Spełnić określone powyżej kryteria uczestnictwa w projekcie.
2. Złożyć do Biura Projektu w siedzibie Beneficjenta – PRZEDSIĘBIORSTWO „AZET” KATARZYNA SIKORSKA, ul. Żwirki i Wigury 11 A, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, formularz zgłoszeniowy (osobiście, za pośrednictwem strony internetowej lub tradycyjnej poczty).

UWAGA !

Do udziału w szkoleniach zachęcamy również kobiety i osoby z niepełnosprawnościami. Jedna osoba może wziąć udział w jednym kursie. W przypadku osób w wieku emerytalnym istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu, jeżeli zadeklarują one gotowość do podjęcia zatrudnienia. Po spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia dokumentów w ciągu 5 dni roboczych od dnia wezwania.

Zakwalifikowani do szkolenia kandydaci będą o tym poinformowani telefonicznie lub pisemnie. Z wyłonionymi kandydatami zostanie podpisana umowa uczestnictwa w projekcie.

Formularz zapisu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłanym zgłoszeniem z użyciem niniejszego formularza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo AZET Katarzyna Sikorska, ul. Żwirki i Wigury 11a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w polityce prywatności
Projekt i wykonanie asmedia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2022
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 14.08.2019 do 18.08.2019 firma AZET będzie nieczynna.